Atmaksas nosacījumi:

     Katra Simpo.lt produkta galvenās iezīmes tiek kopīgi minētas katra izstrādājuma aprakstā. Uz visām precēm attiecas ražotāja garantija, kuras noteikumi un nosacījumi ir izklāstīti šādu preču aprakstā. Piegādāt preces garantijas apkopes pie J.Jasinskio 16F, Viļņā (darba laiks I-V 09: 00-18: 00), ievērojot izņēmumus, par kurām jūs informēs tirdzniecību par konkrētu produktu. Ražotāja garantijas saistības ir spēkā tikai tad, ja priekšmeta izmantošanas nosacījumi ir saskaņā ar produkta lietošanas instrukcijām.

     Preces tiek piegādātas līdz centram garantijas, ir nepieciešams uzrādīt visus oriģinālos dokumentus, kas pievienoti precēm, piegādes pirkuma pierādījums (rēķinā), kas ir arī produkts garantijas karti.

     Vēlams, lai klients piegādā garantijas servisu garantijas centram pilnā iepakojumā un oriģinālajā iepakojumā. Jebkurā gadījumā, produkts jāuzrāda šādi modeļi, lai to varētu ieslēgt (ir produkts un barošanas).

Mēs atzīmējam, ka:

  •          visus izdevumus, kas saistīti ar preču transportēšanu uz Garantijas centru un no tās, sedz Pircējs;
  •          remonta vai nomainītās preces garantijas noteikumi ir spēkā pārējā garantijas perioda laikā;


     Šajā gadījumā, ja jūs iegādājaties vienu no šiem posteņiem, jūs ievērosiet, ka tā ir bojāta, jums ir tiesības atgriezt produktu mums 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no dienas, kad piegādes jums. Šajā gadījumā nepareizas kvalitātes produkts tiek aizstāts ar labas kvalitātes bez maksas vai jums atdoto naudu.

     Augstas kvalitātes elektroniskās preces var atdot tikai likumā noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā jūs apmaksā produkta atdošanas izmaksas.

Atgriežot preces pircējam, jāievēro šādi nosacījumi:

  1.     atpakaļ nosūtītajai precei jābūt oriģinālajā iepakojumā (šis prece neattiecas uz defektīvu produktu  atpakaļnosūtīšanu);
  2.     precei jābūt labā stāvoklī ar Pircēju;
  3.     punkts ir neizmantots, tirgošanu nepraradusi (neskarts uzlīmes un aizsargplēvēm, utt) (Šis punkts neattiecas,      ja produkts nav bojāts atpakaļ).
  4.     atpakaļ nosūtītajām precēm jābūt tādām pašām iekārtām kā Pircējam;
  5.     Atgriežot preces, ir jāiesniedz pirkuma dokuments, garantijas kupons (ja tas ir izdots).

Pārdevējam ir tiesības nepieņemt atgriezto kravu pircējam, ja pircējs neievēro šā panta paredz procedūru, lai preces atpakaļ